Imunoblotting

Imunoblotting

Tehnica de detectare, analiza sau identifica­re a proteinelor pe baza interactiunilor spe­cifice de tip antigen-anticorp.

Consta in se­pararea si transferul (blot) proteinelor de analizat pe membrana de nitroceluloza sau pe hartii speciale, urmata de detectarea pro­teinelor prin incubarea acestora cu anti­corpii specifici, iar apoi cu anticorpi an-ti-imunoglobuline marcati (radioizotopic, fluorescent sau enzimatic).

In practica me­diala se foloseste ca metoda de detectare a anticorpilor circulanti in diagnosticul serolo­gic al infectiilor (HIV) si in diagnosticul ma­ladiilor autoimune (in scop de cercetare). Pentru diverse variante ale acestei tehnici, v.Western blot, dot blot.

← Hippocratism digital Izotretinoin – Accutane®, Roaccutane® →

Despre: imunoblotting